Jaana ehdokkaana

Kuka olen?

Olen kahden teini-ikäisen pojan äiti. Koulutukseltani olen erityisluokanopettaja ja kasvatustieteen tohtori, jolla on myös Opetushallinnon tutkinto suoritettuna. 

Olen tehnyt lähes 30-vuotisen uran kasvatuksen ja opetuksen parissa toimien luokanopettajana sekä maaseudulla että kaupungissa, laaja-alaisena erityisopettajana maahanmuuttajapainotteisessa koulussa sekä edelliset 18 vuotta erityisluokanopettajana etenkin tunne-elämän ja käyttäytymisen haasteita omaavien lasten ja nuorten parissa. 

Väittelin vuonna 2016 Turun yliopistossa kasvatustieteen tohtoriksi oppilaiden tunnetaidoista. Sen jälkeen olen toiminut myös Turun yliopiston sivutoimisena tuntiopettajana, luennoitsijana, kouluttajana, tutkijana sekä elokuusta 2018 alkaen päätoimisena koulutusalan yrittäjänä ja opetusmateriaalin tuottajana.

Miksi olen ehdokkaana?

 Haluan olla vaikuttamassa ja päättämässä meidän kuntalaisten yhteisistä asioista. Minulle erityisen tärkeitä ja läheisiä asioita ovat lasten ja nuorten sekä ikääntyvien hyvinvointi. 

Mielestäni kaikki tehtävät päätökset tulee harkita tarkkaan ja suurissa kaupunkihankkeissa pitää huomioida myös kaupungin taloustilanne eli mihin on varaa ja milloin. Kuuntelen mielelläni kaupunkilaisten näkemyksiä ja kokemuksia heidän arjen elämän asioista kaikkien yleisen elämänlaadun parantamiseksi.

Miksi minua kannattaa äänestää?

Olen sinnikäs puurtaja, joka ottaa asioista selvää kuunnellen myös "ruohonjuuritason" asiantuntijoita. Olen suora ja avoin ja uskallan sanoa mielipiteeni rakentavasti tehden yhteistyötä myös yli puoluerajojen. Vien myös tehdyt päätökset loppuun asti - sydämellä ja ammattitaidolla! Olen edellisten kuntavaalien jälkeen toiminut aktiivisesti erilaisissa luottamustehtävissä, kuten Turun Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksessa, rakennus- ja lupalautakunnan varajäsenenä, kaupungin kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä ja paikallisyhdistyksen hallituksen sihteerinä. 

Lisäksi olen vaikuttanut aktiivisesti valtakunnallisessa Kokoomuksen sivistyspolitiikan verkostossa vieden myös varhaiskasvattajien ja opettajien ääntä kuuluviin kansanedustajille. Lokakuussa 2020 minut valittiin hakemusten perusteella sivistyspolitiikan verkoston Varsinais-Suomen piirin sivistysagentiksi. Mieluisa tehtävä tarkoittaa sivistyspolitiikkaan kuuluvien asioiden näkymisen ja etenemisen edistämistä alueella sekä tapahtumien ja koulutusten koordinointia yhdessä sivistyspolitiikan verkoston kanssa.